Over Basishuis Kollum

Basishuis Kollum bundelt in samenwerkingsverband met Trainingsbureau Evenwicht alle krachten samen om de juiste zorg te kunnen bieden. Door onze gedeelde visie, dat ieder persoon uniek is en een eigen aanpak nodig heeft, kunnen wij een solide, samenwerkende en cliëntgerichte organisatie garanderen.

Zoals misschien opvallend is in het nieuws zijn er altijd veel nieuwe ontwikkelingen gaande rondom de zorg. Vanaf het jaar 2017, krijgen veel budgethouders – in de categorieën WMO en Jeugdwet – hun zorg via de eigen gemeente. Basishuis Kollum heeft met een groot aantal Friese gemeenten contracten afgesloten daarnaast hebben wij met vrijwel alle gemeentes in provincie Groningen ook deze contracten. Hierdoor kunnen we de zorg wat binnen de AWBZ en de WMO Maatwerkvoorzieningen valt aanbieden.

Het doel van de cliënt als leidraad
Basishuis Kollum begeleidt cliënten naar een evenwichtige en stabiele toekomst. Dit doel wordt gehaald door de cliënten het zelfvertrouwen te geven en waar nodig te ondersteunen op het gebied van zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij.

U kunt bij ons onder andere terecht voor:

  • Individuele begeleiding
  • Ambulante woonbegeleiding
  • Loopbaanbegeleiding/Jobcoaching
  • Beschermd wonen
  • Specialistische Jeughulp
  • Thuiszorg +