Over Basishuis Kollum

Wij zijn een beschermde woonvorm. Bij onze beschermde woonvorm krijgen bewoners 24 uur per dag hulp en ondersteuning, waarbij wij werken met een maatwerkpakket. Onze woonvoorziening is bedoeld voor cliënten die langdurig problemen ervaren met wonen en voor langere tijd een beschermde omgeving nodig hebben. Tevens bieden wij ook tijdelijke crisisopvang aan bewoners welke door diverse omstandigheden niet op zichzelf kunnen of mogen wonen. Voorafgaand zal een intake plaatsvinden waarbij wij kijken of wij iets voor de cliënt kunnen betekenen en uiteraard het meest belangrijke de cliënt moet er vertrouwen in hebben om zorg vanuit het Basishuis Kollum te ontvangen. Bij ons werken wij uitsluitend met gediplomeerde zorgprofessionals.

Zoals misschien opvallend is in het nieuws zijn er altijd veel nieuwe ontwikkelingen gaande rondom de zorg. Vanaf het jaar 2017, krijgen veel budgethouders – in de categorieën WMO en Jeugdwet – hun zorg via de eigen gemeente. Basishuis Kollum heeft met een groot aantal Friese gemeenten contracten afgesloten daarnaast hebben wij met vrijwel alle gemeentes in provincie Groningen ook deze contracten. Hierdoor kunnen we de zorg wat binnen de AWBZ en de WMO Maatwerkvoorzieningen valt aanbieden.

Het doel van de cliënt als leidraad
Basishuis Kollum begeleidt cliënten naar een evenwichtige en stabiele toekomst. Dit doel wordt gehaald door de cliënten het zelfvertrouwen te geven en waar nodig te ondersteunen op het gebied van zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij.

U kunt bij ons onder andere terecht voor:

  • Individuele begeleiding
  • Ambulante woonbegeleiding
  • Beschermd wonen
  • Specialistische Jeughulp
  • Thuiszorg +