Onze Missie en Visie

Onze missie; sterker in de samenleving
Wij gaan uit van de wensen en het eigen kunnen van de cliënt. Door middel van complimenterende en subtiele aanmoedigingen inspireren wij vele jongeren en jongvolwassenen om het beste uit henzelf te halen. Hierdoor worden de (soms complexe) zorgvragen door middel van eigen inzet, (zelf)vertrouwen en transparante begeleiding  tot een positief resultaat gebracht.

Door deze inzet wordt de kans om volledig te participeren, op alle fronten in de maatschappij, maximaal benut.

Onze visie
Ieder mens heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden, ook wanneer je met een (lichte) handicap te kampen hebt, of je situatie en problematiek complex is.
Wij staan open voor iedereen en alle zorgvragen. Door deze aanpak helpen we met het vergroten van kansen op een gelijkwaardige plek in de samenleving. Daarbij werken we nauw samen met anderen om duurzame resultaten te behalen.

In ons werk gaan we een respectvolle relatie aan met mensen. Het vertrekpunt daarbij is dat een ieder, op aanmoediging van ons, zoveel mogelijk zelf vorm geeft aan zijn of haar (toekomstige) leven. Het individuele doel van de cliënt is daarom leidend voor het verdere vervolg van het traject.

Basishuis Kollum is dynamisch, creatief en treden waarnodig buiten de gebaande paden. Wij gaan, daar waar anderen stoppen, met volle kracht en doorzettingsvermogen vooruit om alle kansen en mogelijkheden voor cliënten te benutten. Ondernemen met durf, visie en toewijding is onze belangrijkste taak.

Medezeggenschap van cliënten en medewerkers zien wij als voorwaarde voor een open organisatie. Door dezelfde (eind)doelen te stellen door middel van transparantie en gezamenlijk overleg, komen we tot een zo goed mogelijk resultaat. Wij geloven daarom  in ‘gedragen’ ontwikkelingen, die tot stand zijn gekomen dankzij invulling van alle partijen.