Wat is autisme?

Autisme is een aandoening die niet te genezen is, vaak hebben deze personen een diagnose binnen het Autistisch Spectrum (ASS).
In de praktijk wordt de stoornis van mensen met ASS met de volgende termen aangeduid:

  • Autisme
  • Autistische stoornis, autistic disorder, autisme in de kindertijd
  • Aan Autisme verwante stoornis, PDD-NOS, Atypisch autisme
  • Stoornis van Asperger
  • Multiplex ontwikkelingsstoornis of Multiplex (Complex)Development Disorder M(C)DD

Autisme uit zich op verschillende manieren. Er bestaat geen typisch en uniek kenmerk voor autisme. Een van de meest opvallende uitingen van autisme is het gedrag, opgebouwd uit drie kernproblemen op het gebied van:

  1. Communicatie;
  2. Sociaal;
  3. Flexibiliteit in denken en handelen.

Bovenstaande betekent dat mensen met autisme vaak moeite hebben in de omgang met anderen, je zou kunnen zeggen dat het hen ontbreekt aan het sociale ‘snapvermogen’ die voor de ‘normale’ mens zo van zelfsprekend is.
De mate van intelligentie is bepalend hoe iemand met autisme omgaat met zijn stoornis, hoe intelligenter iemand is hoe meer hij in staat is om de stoornis te compenseren en te camoufleren. Mensen met autisme hebben vaak een hele andere beleving c.q. waarneming van de wereld om hen heen. Zij richten zich vaak op (onbelangrijke) details en raken hierdoor het overzicht over het geheel kwijt.
Vroeger dacht men dat je mensen met autisme weinig kon aanleren. Nu gaat men er vanuit dat met de juiste hulp en begeleiding veel vooruitgang mogelijk is. Het is voor deze personen belangrijk een stimulerende omgeving te hebben met goede begeleiding en ondersteuning waardoor zij zichzelf beter leren kennen. Hierdoor leren zij om met hun mogelijkheden en onmogelijkheden om te gaan.
In de praktijk blijkt dat er vaak onbegrip is in hun directe omgeving, hierdoor verergeren vaak de symptomen en raken zij in een sociaal isolement.
Wij willen door goede begeleiding en ondersteuning proberen om bovenstaande problematiek hanteerbaar te maken, zodat mensen met autisme zich kunnen ontwikkelen en zich gewaardeerd en begrepen voelen.