Wat doen Wij

Herkennen
Iedereen is anders. Toch herkennen we gauw wat iemand nodig heeft en bieden snel ondersteuning op maat. Dit voorkomt dat de vraag naar zwaardere zorg toeneemt. Hierin betrekken we het eigen netwerk en zetten we deskundige medewerkers in. Uiteraard staat de wens van de cliënt hierbij centraal.

Werken
Iij zetten ons samen met de cliënt in om in te spelen op de arbeidsmarkt. Soms lukt werken even niet, dan zoeken we naar een passende dagbesteding puur om toch een zinvolle daginvulling te creëren. Vanuit dagbesteding kan er gekeken worden naar de sterkte eigenschappen van de cliënt (competenties) waarop weer onderzocht wordt op welke manier re-integratie mogelijk is op de arbeidsmarkt.

Wonen
Iedereen verlangt naar een veilig thuis, door laagdrempelige zorg te verlenen binnen een huiselijke setting proberen proberen we een veilig thuis voor de cliënt te creëren. Daarbij brengen we de ontwikkelingsvaardigheden in kaart en kijken we samen met de cliënt naar de mogelijkheden op het gebied van het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. We focussen ons op het ontwikkelen van de eigen kracht en betrekken daarbij het sociale netwerk van de individu en die van de directe omgeving.

Ontwikkelingen
Ambities waarmaken en talenten ontwikkelen. Een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving is het doel. Via gerichte begeleiding en het bieden van een  de juiste omgeving gaan wij ervoor  dit doel te bereiken.

Opgroeien
Ieder kind een gezin. Daar staan we voor. Daarom helpen we  jongeren die rust en bescherming nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ouders de zorg even niet meer aan kunnen of omdat er thuis spanning of agressie is. We bieden ze ondersteuning thuis, door middel van Thuiszorg +.