Studievaardigheden

Jongeren en jong volwassenen met ASS problematiek zijn gebaat bij begeleiding en ondersteuning in het dagelijks leven. De begeleiding die wij aanbieden is gericht op het vergroten van zelfinzicht, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Het is belangrijk de cliënt zich bewust te laten worden van de sterke en zwakke punten. Daarnaast is het van belang de ambities en interesses in kaart te brengen. Door meer inzicht in de eigen problematiek te creëren leert de cliënt een realistischer zelfbeeld en verwachtingspatroon te krijgen (ook voor eventuele ouders/verzorgers). Hierdoor leert de cliënt een positieve draai aan de gestelde diagnose te geven.

In de begeleiding gaan wij in op vragen zoals:

  • Hoe maak en voer ik een planning uit?
  • Bij wie kan ik op school terecht met mijn vragen?
  • Hoe ga ik om met vrije momenten op school zoals: de pauzes, tussenuren etc?
  • Tijdens een toets, tentamen, examen snap ik de vraag niet. Hoe moet ik handelen?

Wij werken aan het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de cliënt. Door deze samenwerking zal de cliënt meer vertrouwen ontwikkelen in de toekomst. Dit zal tot gevolg hebben dat de cliënt op een motiverende manier zelfstandig kan deelnemen aan de maatschappij.