Vrijetijdsvaardigheden

Personen met gedragsproblematiek vinden het moeilijk om invulling te geven aan hun vrije tijd. Wij zien het als onze taak om hierin stimulerend op te treden. Met het ontwikkelen van een vrijetijdsbesteding of hobby wordt de maatschappelijke participatie van de cliënt vergroot.

Bij vrijetijdsbesteding kijken wij naar de interesses en talenten van de cliënt om zo vaak tot een andere vorm van vrijetijdsbesteding te komen. Wij denken hierbij aan:

  • Sport- en spelactiviteiten
  • Museumbezoek
  • Concert en theater
  • Muziek maken
  • Video- en beeldbewerking
  • Handvaardigheid enz.

Wij geven hier een praktische invulling aan door het organiseren van workshops, excursies en uitstapjes. Het betrekken van verenigingen en organisaties in de nabijheid van ons centrum vinden wij hierbij van essentieel belang. Dit zorgt er ook voor dat de cliënt betrokken wordt bij de maatschappij en leert spelen, werken en genieten met anderen.