Werkvaardigheden

Jongeren en jong volwassenen met ASS problematiek zijn gebaat bij begeleiding en ondersteuning tijdens werkzaamheden binnen een bedrijf. De begeleiding die wij aanbieden is gericht op het vergroten van zelfinzicht, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Voorafgaand is het belangrijk de positieve punten, ambities en interesses in kaart te brengen. Voor de cliënt en het bedrijf is het van belang om tijdig in te grijpen bij een (eventuele) negatieve gebeurtenis(sen), voor beide partijen wordt duidelijkheid geboden en waar nodig taken gewijzigd zodat er een positief eindresultaat ontstaat. We leren de cliënt zelfinzicht te verkrijgen bij onder andere terugkerende problemen zodat er een realistisch beeld en (eventueel aangepast) verwachtingspatroon ontstaat.

In de begeleiding gaan wij in op vragen zoals:

  • Wat verwacht het bedrijf van mij en ben ik hier capabel voor?
  • Is er voor mij een aanspreekpunt binnen het bedrijf?
  • Wordt er hulp aangeboden tijdens belangrijke zaken als; contractinvulling, (vakantie)uren, opnemen van vakanties en arbeidsongeschiktheid?
  • Is er een mogelijkheid voor mij binnen een bedrijf om me te blijven ontwikkelen?

Wij werken aan het tijdig signaleren bij onduidelijkheden samen met de cliënt, hierdoor kunnen eventuele voorbijkomende problemen tijdig worden opgelost, dit zal tot gevolg hebben dat er prima gefunctioneerd wordt met een prettige sfeer op het werkveld.