Woonvaardigheden

Onze doelgroep gebaat bij begeleiding en ondersteuning in het dagelijks leven. De begeleiding die wij aanbieden is gericht op het vergroten van zelfinzicht, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Het is belangrijk de cliënt zich bewust te laten worden van de sterke en zwakke punten. Daarnaast is het van belang de ambities en interesses in kaart te brengen. Door meer inzicht in de eigen problematiek te creëren leert de cliënt een realistischer zelfbeeld en verwachtingspatroon te krijgen (ook voor eventuele ouders/verzorgers). Hierdoor leert de cliënt een positieve draai aan de gestelde diagnose te geven.

In de begeleiding gaan wij in op vragen zoals:

  • Hoe kan ik mijn huishoudelijke taken plannen?
  • Bij wie kan ik terecht met vragen over praktische zaken?
  • Hoe deel ik mijn vrije tijd op een verantwoordde manier in?
  • Bij wie kan ik terecht na ontvangst van onduidelijke financiële opdrachten?

Wij werken aan het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de cliënt. Door deze samenwerking zal de cliënt meer vertrouwen ontwikkelen in de toekomst. Dit zal tot gevolg hebben dat de cliënt op een motiverende manier zelfstandig kan deelnemen aan de maatschappij.